Polityka prywatności

1. Kim jesteśmy

Niniejsza witryna internetowa zwana dalej „stroną” została utworzona przez firmę Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. i jest jej własnością. Spółka może w każdym momencie, według swojego uznania, zmienić, uzupełnić lub usunąć którykolwiek z warunków korzystania z witryny oraz zaktualizować zawartość strony. Zaprzestanie prowadzenia strony i wprowadzenie zmiany jest możliwe w każdym czasie bez powiadamiania o tym fakcie. Korzystając z witryny i zawartych na niej materiałów użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki korzystania z witryny zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Każdorazowo, gdy użytkownik przesyła dane korzystając z formularza kontaktowego, wyraża zgodę na ich zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Spółkę do prawidłowej obsługi zapytania, w tym późniejszego utrzymania komunikacji z użytkownikiem. Obejmuje to również okresowe przesyłanie materiałów o charakterze reklamowo-informacyjnym, z usługi której użytkownik może, aczkolwiek w każdej chwili zrezygnować przesyłając odpowiednią informację.

2. Korzystanie z witryny

Witryna i zawarte na niej informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. Przed dokonaniem zakupu lub skorzystaniem z usługi niezbędne jest skontaktowanie się z pracownikiem Spółki. Dokładamy najwyższej staranności, aby publikowane informacje były w pełni aktualne oraz okresowo dokonujemy ich weryfikacji dlatego informacje te uznawane są za prawidłowe, aczkolwiek mogą zawierać błędy lub niedokładności.

3. Wyłączenie odpowiedzialności.

Spółka stosuje najnowsze zabezpieczenia i dokłada wszelkich starań, aby funkcje i aplikacje zawarte w witrynie były wolne od wad lub szkodliwych elementów, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności umownej, cywilnej, karnej oraz żadnej innej z tytułu powstania szkody związanej z korzystaniem z witryny i dostępem do niej, w szczególności: – zgodność treści z aktualnym stanem prawnym ze względu na jego nieustający proces nowelizacyjny, – bezawaryjność i bezbłędność działania witryny, – wady techniczne, elektroniczne i im podobne występujące przy korzystaniu z witryny, – skutki kopiowania przez użytkownika z witryny jakichkolwiek materiałów, – złamanie zabezpieczeń przez strony trzecie i wyrządzone tym samym szkody.

4. Odnośniki do stron trzecich

Nasza strona zawiera odnośniki do stron internetowych stron trzecich, na zawartość których Spółka nie ma wpływu. Dlatego użytkownik korzysta z odnośników do innych stron internetowych na własną odpowiedzialność. Spółka nie odpowiada za treść, dokładność, aktualność i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, jak również skutki podawania danych osobowych przez użytkownika na tych stronach, ponieważ przetwarzanie danych podlega regułom zawartym na tamtej stronie.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe przesłane przez użytkownika wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi zapytań i utrzymania kontaktu z użytkownikiem, jak również poprawy funkcjonowania strony internetowej, prowadzenia dokumentacji rachunkowej (oraz przesyłania newslettera, jeśli wyraziłeś zgodę). Informacje przesłane przez formularz serwisowy / zapytania o części oraz informacje przesyłane poprzez formularz zapytania o produkt przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy. Na swojej stronie zbieramy tylko niezbędne dane transakcyjne potrzebne do zrealizowania zapytania dotyczącego naszych produktów. W skład tych danych wchodzi: Imię i nazwisko, adres firmy / adres korespondencyjny, NIP, numer IP, adres email oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji wymogów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa będzie realizacja umowy.

6. Czas przechowywania

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania a jeśli jesteś zapisany na newsletter – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Wypełniając formularz kontaktowy przekazujesz swoje dane, które są przetwarzane w celu umożliwienia: – odpowiedzi na uwagi lub zapytanie, – obsługi prośby o informacje na temat produktów, – monitorowania i poprawy usług Spółki. Dostęp do danych osobowych będą mieć: kurierzy, firmy przewozowe oraz nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Dostęp do danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

7. Jakie mam prawa?

Możesz w każdej chwili sprawdzić, zaktualizować, pobrać lub usunąć swoje dane osobowe, które zostały przekazane Spółce kontaktując się z nami drogą mailową info@heisslufttechnik.pl lub przesyłając odpowiednią informację drogą pocztową na adres Spółki podany w zakładce „kontakt”. – W dowolnym momencie możesz również złożyć dyspozycję wykorzystywania danych osobowych wyłącznie do obsługi bieżących zleceń i zamówień z wykluczeniem okresowego przesyłania przez Spółkę materiałów informacyjnych o charakterze reklamowo-informacyjnym. – Przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkownika, należy pamiętać, że transmisja danych w internecie nie jest całkowicie bezpieczna. Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. nie odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa dokonane przez strony trzecie lub „złośliwe” oprogramowanie. 

8. Czy moje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć link.

10. Bezpieczna transmisja danych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

11. Prawo autorskie

Informacje, obrazy, pliki, sposób ich prezentacji oraz wygląd witryny podlegają prawom autorskim Spółki. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób informacji i materiałów zawartych w witrynie jest zabronione.

11. Znaki towarowe

Znaki towarowe, serwisowe i loga znajdujące się w witrynie stanowią własność Spółki lub podmiotów z nią powiązanych. 

12. Profilowanie 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Klauzule końcowe

Warunki niniejsze podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym we wszelkich sporach związanych z niniejszymi warunkami jest sąd powszechny siedziby Spółki. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okazało się niemożliwe do realizacji lub sprzeczne z prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.