Ingenia P-SW

Automatyczna zgrzewarka doczołowa

Ingenia P-SW to automatyczna zgrzewarka doczołowa do płyt tworzywowych (PE, PP, PVC, PVDF) o grubości od 3 do 60 mm. Jest to najbardziej zaawansowany model zgrzewarki doczołowej zaprojektowany do intensywnego zgrzewania płyt zgodnie z wytycznymi DVS. Już w podstawowej konfiguracji, zgrzewarki z serii P-SW są wyposażone w dwie, niezależne sterowanie pracą stref zaciskowych, aluminiowe stopy dociskowe z powłoką antypoślizgową i numeryczny układ sterowania siłami pracy stołów z bazą programów zgrzewania.

Kolejne etapy procesu zgrzewania (podgrzanie wstępne / wyrównanie krawędzi, zgrzewanie, stygnięcie) są realizowane automatycznie. Operator może w dowolnym momencie skrócić lub wydłużyć czasy poszczególnych etapów. Wstępnie zaprogramowane parametry zgrzewania danego tworzywa mogą zostać zmodyfikowane według indywidualnych potrzeb.

Zgrzewarki Ingenia P-SW można wyposażyć dodatkowo w: zawijarkę do cylindrów, moduł do zgrzewania pod kątem 90o, moduł do zgrzewów typu – T, pedał nożny do aktywacji i dezaktywacji stref zacisku oraz sygnalizator dźwiękowy zakończenia kolejnych etapów zgrzewania.

Zgrzewarki z serii P-SW to odpowiednie rozwiązanie do produkcji wyrobów wielkogabarytowych z grubych (pow. 25 mm) i/lub szerokich arkuszy płyt.

 

Proces automatycznego zgrzewania polega na wprowadzeniu na pulpicie sterowniczym informacji na temat: rodzaju tworzywa, grubości oraz szerokość płyty. Kolejne etapy procesu zgrzewania (wyrównywanie krawędzi przez uplastycznienie, zgrzewanie, studzenie) są realizowane wg. zaprogramowanych parametrów (DVS). Parametry można indywidualnie modyfikować przed oraz w trakcie zgrzewania. Siły wywierane na płyty podczas zgrzewania są regulowane zaworem proporcjonalnym i równomiernie przekazywane z uwzględnieniem stopnia uplastycznienia tworzywa.

W standardzie:

Sztywna, stabilna rama przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń

Automatyczna realizacja procesu zgrzewania (wg. wytycznych DVS) z możliwością modyfikacji wszystkich parametrów

Sterowanie siłami pracy stołu sterownikiem CNC z zaworem proporcjonalnym

2 strefy zacisku z każdej strony stołu

Frezowane powierzchnie stołów roboczych i powlekane stopy dociskowe zapobiegające przesuwaniu się płyt

Boczne ramiona podpierające powleczone PE

Zabezpieczenie przed zimnym startem

Awaryjny wyłącznik krańcowy

Opcjonalnie:

Podświetlenie strefy zgrzewania

Przedłużone ramiona boczne z łożyskami kulowymi

Przymiar frezowany w powierzchni blatów roboczych (dla precyzyjnego ułożenia płyt)

Układ pomiaru i kompensacji sił oddziaływujących na płyty podczas zgrzewania

Sygnalizator akustyczny

Podnośniki pneumatyczne do unoszenia płyt po zgrzewaniu

Przystosowanie do zgrzewania profili i płyt komorowych < 65 mm

Moduł do automatycznego zgrzewania pod kątem 90° (L)

Dodatkowa strefa docisku na każdą ze stron (z 2 do 3)

Moduł do zgrzewania typu-T (tylko w połączeniu z modułem do zgrzewania pod kątem 90° (L)

Zawijarka do zautomatyzowanej produkcji zbiorników

Video:

20.30 P-SW30.30 P-SW40.30 P-SW50.30 P-SWJednostka
Długość3200420052006200mm
Szerokość1200120012001200mm
Wysokość stołu roboczego900900900900mm
Waga, około1,62,42,93,6t
Zakres pracy
Maks. szerokość płyt2050305040505050mm
Grubość płyt3-303-303-303-30mm
Wys. otworu roboczego / prześwit47474747mm
Minimalna średnica cylindra500500500600mm
Ilość stref zacisku na belkę2222
Zasilanie
Elektryczne230/400 V 3/N/PE 50-60 Hz
Moc3669kW
Złącze16A16A16A32ACEE
Pneumatyczne7777bar
Siły
Zacisk płyt przy 7 /10 bar15 / 2526 / 3735 / 5047 / 65kN
Min. docisk podczas zgrzewania925137518252725N
Maks. docisk podczas zgrzewania9225137251822522725N
Jednostka grzewcza
Miecz grzewczy30 x 80 mm z płaszczem teflonowym Tmax=260omm
30.40 P-SW40.40 P-SW50.40 P-SWJednostka
Wymiary
Długość420052006200mm
Szerokość120012001200mm
Wyskość / wysokość stołu1200/9001200/9001200/900mm
Waga, około2,63,23,9t
Zakres pracy
Maks. szerokość płyt305040505050mm
Grubość płyt3-404-404-40mm
Wys.otworu roboczego / prześwit777777mm
Minimalna średnica cylindra600600600mm
Ilość stref zacisku222
Zasilanie
Elektryczne230/400 V 3/N/PE 50-60 Hz
Moc669kW
Złącze32ACEE
Pneumatyczne8-108-108-10bar
Siły
Zacisk przy 7 /10 bar51 / 8568 / 11385 / 140kN
Min. docisk podczas zgrzewania183024303030N
Maks. docisk podczas zgrzewania183002430030300N
Jednostka grzewcza
Miecz grzewczy30 x 80 mm z płaszczem teflonowym Tmax=260omm
30.50 P-SW40.50 P-SW50.50 P-SWJednostka
Wymiary
Długość420052006200mm
Szerokość120012001200mm
Wysokość stołu roboczego900900900mm
Waga, około2,63,24,2t
Zakres pracy
Maks. szerokość płyt305040505050mm
Grubość płyt4-50*4-50*4-50*mm
Wys.otworu roboczego / prześwit777777mm
Minimalna średnica cylindra600600700mm
Ilość stref zacisku222
Zasilanie
Elektryczne230/400 V 3/N/PE 50-60 Hz
Moc669kW
Złącze32ACEE
Pneumatyczne777bar
Siły
Zacisk przy 7 /10 bar51 / 8568 / 11385 / 140kN
Min. docisk podczas zgrzewania183024303030N
Maks. docisk podczas zgrzewania228573037537950N
Jednostka grzewcza
Miecz grzewczy30 x 80 mm z płaszczem teflonowym Tmax=260omm
  • Aby otrzymać ofertę, wypełnij formularz.

     

Nr kat.: 4123602 Kategoria:
X