Kalkulator parametrów

Pożądana wartość
Wzrost temperatury
Objętość pow. m3/h
Moc kW
 
Informacja
Wymagana moc

Określanie zapotrzebowania na energię, wartości wzrostu temperatury i wymaganej objętości powietrza są znane.

Wzrost temperatury

Określenie wzrostu temperatury, wartości wymaganej objętości powietrza i dostępnej mocy są znane.

Objętość powietrza

Określanie objętości powietrza, wartości wzrostu temperatury i dostępnej mocy są znane.