Dysza szczelinowa 20 mm, wygięta 90°, (wlot Ø21,8 mm) - 105.556

do zgrzewania na zakładkę banerów, detali z folii dachowej i innych precyzyjnych zadań.

Specyfikacja techniczna

Akcesoria

Do pobrania